Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 20:57:00 14/04/2024

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9639 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
8501 QUINADS QUINADS $0.000030 - - -7.26% QUINADS
8502 Exosis Exosis $0.001785 - - -5.9% Exosis
8503 Amoveo Amoveo $0.386424 - - -4.72% Amoveo
8504 The Currency Analytics The Currency Analytics $0.000030 - - -7.26% The Currency Analytics
8505 PlayChip PlayChip $0.000008 - - -5.23% PlayChip
8506 BTU Protocol BTU Protocol $0.177091 - - 0.03% BTU Protocol
8507 Decentralized Crypto Token Decentralized Crypto Token $0.000030 - - -7.26% Decentralized Crypto Token
8508 Save Environment Token Save Environment Token $0.001031 - - -7.26% Save Environment Token
8509 CustomContractNetwork CustomContractNetwork $0.000030 - - -7.26% CustomContractNetwork
8510 USDe USDe $0.999797 - - 1.44% USDe
8511 Xuez Xuez $0.002763 - - -5.79% Xuez
8512 BoatPilot Token BoatPilot Token $0.000368 - - -5.04% BoatPilot Token
8513 LitecoinToken LitecoinToken $1.86e-8 - - -7.89% LitecoinToken
8514 Ethereum Gold Project Ethereum Gold Project $0.000030 - - -7.26% Ethereum Gold Project
8515 xRhodium xRhodium $0.032209 - - -4.7% xRhodium
8516 botXcoin botXcoin $0.001923 - - -6.06% botXcoin
8517 Merebel Merebel $0.000580 - - -4.71% Merebel
8518 Safe Safe $1.99 - - 0.05% Safe
8519 Tratok Tratok $0.002093 - - -7.26% Tratok
8520 SpectreSecurityCoin SpectreSecurityCoin $0.000129 - - -4.71% SpectreSecurityCoin
8521 Mobile Crypto Pay Coin Mobile Crypto Pay Coin $0.000515 - - -4.71% Mobile Crypto Pay Coin
8522 Klimatas Klimatas $0.001675 - - -4.71% Klimatas
8523 Native Utility Token Native Utility Token $1.29 - - -4.73% Native Utility Token
8524 Honest Honest $0.004715 - - -8.43% Honest
8525 ETHplode ETHplode $0.000981 - - -4.75% ETHplode
8526 Maya Preferred Maya Preferred $1,137,480 - - -7.25% Maya Preferred
8527 EOS TRUST EOS TRUST $0.000030 - - -7.26% EOS TRUST
8528 GLOBEX GLOBEX $0.000030 - - -7.26% GLOBEX
8529 Levolution Levolution $0.010111 - - -4.72% Levolution
8530 BitcoinRegular BitcoinRegular $0.010649 - - -7.31% BitcoinRegular
8531 Mcashchain Mcashchain $0.053510 - - -5.81% Mcashchain
8532 12Ships 12Ships $0.000053 - - 0.03% 12Ships
8533 Nibble Nibble $0.000251 - - -7.31% Nibble
8534 BSOV Token BSOV Token $0.060302 - - -7.26% BSOV Token
8535 MYCE MYCE $0.002577 - - -4.69% MYCE
8536 BITICA COIN BITICA COIN $0.040022 - - 0.03% BITICA COIN
8537 MarketCash MarketCash $0.000258 - - -5.28% MarketCash
8538 Secure Cash Secure Cash $0.075168 - - -7.31% Secure Cash
8539 Altbet Altbet $0.002126 - - -4.71% Altbet
8540 Lightyears Lightyears $0.041969 - - -7.31% Lightyears
8541 Aircoins Aircoins $0.000018 - - 3.24% Aircoins
8542 Sierracoin Sierracoin $0.000258 - - -4.71% Sierracoin
8543 BitcoinV BitcoinV $0.000644 - - -4.71% BitcoinV
8544 FinexboxToken FinexboxToken $1.23 - - -6.73% FinexboxToken
8545 SMILE SMILE $0.082058 - - -7.31% SMILE
8546 Codex Codex $0.000023 - - -4.94% Codex
8547 XBIT XBIT $0.011001 - - 0% XBIT
8548 Aerotoken Aerotoken $0.003225 - - -5.5% Aerotoken
8549 Apple Network Apple Network $0.000012 - - -15.84% Apple Network
8550 FRED Energy FRED Energy $0.000940 - - -7.31% FRED Energy
8551 AfroDex AfroDex $1.00e-8 - - 0.05% AfroDex
8552 TUNACOIN TUNACOIN $0.013707 - - -4.54% TUNACOIN
8553 Bitcoin Classic Bitcoin Classic $6,689.16 - - -1.74% Bitcoin Classic
8554 Bitcoin Pro Bitcoin Pro $16.49 - - -10.7% Bitcoin Pro
8555 Zent Cash Zent Cash $0.000001 - - -7.31% Zent Cash
8556 Bonorum Bonorum $0.624518 - - -7.31% Bonorum
8557 Cofinex Cofinex $0.277494 - - -7.31% Cofinex
8558 Chainpay Chainpay $0.124003 - - -7.79% Chainpay
8559 Historia Historia $0.058279 - - -8.82% Historia
8560 GoalTime N GoalTime N $0.000013 - - 0.02% GoalTime N
8561 B ONE PAYMENT B ONE PAYMENT $0.001253 - - 85.38% B ONE PAYMENT
8562 Scopuly Scopuly $0.016350 - - -9.88% Scopuly
8563 Charg Coin Charg Coin $0.634500 - - -7.18% Charg Coin
8564 CoinLoan CoinLoan $0.556529 - - -0.92% CoinLoan
8565 4P FOUR 4P FOUR $0.006155 - - 0% 4P FOUR
8566 SonoCoin SonoCoin $0.005991 - - 0% SonoCoin
8567 BIZZCOIN BIZZCOIN $0.000149 - - 0.03% BIZZCOIN
8568 Bali Coin Bali Coin $0.002577 - - -4.71% Bali Coin
8569 CCX CCX $0.116587 - - -1.79% CCX
8570 Jack Token Jack Token $2.25 - - -7.35% Jack Token
8571 REBIT REBIT $0.000430 - - 0% REBIT
8572 Litecoin SV Litecoin SV $0.626277 - - -7.33% Litecoin SV
8573 LEVELG LEVELG $0.000600 - - 0.05% LEVELG
8574 DXdao DXdao $1,220.69 - - -15.84% DXdao
8575 XTRM COIN XTRM COIN $0.001253 - - -7.33% XTRM COIN
8576 VARC VARC $0.000509 - - -4.68% VARC
8577 CryptoBet CryptoBet $0.000644 - - -4.71% CryptoBet
8578 Vectorium Vectorium $3.26 - - -7.31% Vectorium
8579 SorachanCoin SorachanCoin $0.042515 - - -2.78% SorachanCoin
8580 DMM: Governance DMM: Governance $0.000111 - - 4.77% DMM: Governance
8581 STPAY STPAY $0.061375 - - -7.33% STPAY
8582 CoinZoom CoinZoom $0.007534 - - -12.4% CoinZoom
8583 DigiMax DGMT DigiMax DGMT $0.000017 - - -6.6% DigiMax DGMT
8584 DeFiPie DeFiPie $0.001133 - - 0.03% DeFiPie
8585 Jubi Token Jubi Token $0.016722 - - 8.49% Jubi Token
8586 Banque Universal Banque Universal $0.174267 - - -6% Banque Universal
8587 GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN $0.000227 - - -4.79% GLOBALTRUSTFUND TOKEN
8588 Infinite Ricks Infinite Ricks $2.90e-7 - - -16.4% Infinite Ricks
8589 Kulupu Kulupu $0.003602 - - -7.43% Kulupu
8590 ZenSports ZenSports $0.000079 - - 0.03% ZenSports
8591 Endless Board Game Endless Board Game $0.000050 - - 0% Endless Board Game
8592 SBET SBET $0.003765 - - 0.06% SBET
8593 XFUEL XFUEL $0.001065 - - -12.47% XFUEL
8594 FolgoryUSD FolgoryUSD $1.64 - - -8.49% FolgoryUSD
8595 Krosscoin Krosscoin $1.03 - - 0.05% Krosscoin
8596 OC Protocol OC Protocol $0.000644 - - -4.69% OC Protocol
8597 JBOX JBOX $0.000125 - - -7.33% JBOX
8598 ESR Coin ESR Coin $0.017539 - - -10.5% ESR Coin
8599 STABLE ASSET STABLE ASSET $0.252710 - - -6.66% STABLE ASSET
8600 TRONbetLive TRONbetLive $0.012816 - - 0.03% TRONbetLive