Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 23:57:00 30/05/2023

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10177 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
8901 Next Level Next Level $0.307349 - - 1.02% Next Level
8902 SAFETREES SAFETREES $9.29e-9 - - 0.47% SAFETREES
8903 Curio Stable Coin Curio Stable Coin $0.111553 - - -29.74% Curio Stable Coin
8904 B.Protocol B.Protocol $0.925586 - - 0.13% B.Protocol
8905 FarmHero FarmHero $0.000126 - - 0.02% FarmHero
8906 Rikkei Finance Rikkei Finance $0.004849 - - 0% Rikkei Finance
8907 Koji Koji $3.92e-7 - - -0.01% Koji
8908 EverMars EverMars $1.01e-10 - - 0% EverMars
8909 HyperAurora HyperAurora $0.001281 - - 0% HyperAurora
8910 CoinSwap Space CoinSwap Space $0.036038 - - 0.78% CoinSwap Space
8911 AirCoin AirCoin $3.11e-8 - - 0% AirCoin
8912 SolanaSail SolanaSail $0.005100 - - 4.97% SolanaSail
8913 Waves Ducks Waves Ducks $2.53 - - -0.51% Waves Ducks
8914 Omni Real Estate Token Omni Real Estate Token $4.87e-8 - - 0% Omni Real Estate Token
8915 OLYMPUS OLYMPUS $8.20e-7 - - 0.04% OLYMPUS
8916 CoinW Token CoinW Token $0.213369 - - -0.09% CoinW Token
8917 Jetswap.finance Jetswap.finance $0.002323 - - -0.27% Jetswap.finance
8918 Yield Parrot Yield Parrot $0.002105 - - -0.03% Yield Parrot
8919 NewB.Farm NewB.Farm $2.46 - - 0.13% NewB.Farm
8920 Rise Of Nebula Rise Of Nebula $1.74e-11 - - 0% Rise Of Nebula
8921 WIZARD WIZARD $0.007479 - - 0% WIZARD
8922 Wolfystreetbets Wolfystreetbets $0.000441 - - 0% Wolfystreetbets
8923 XXT-Token XXT-Token $0.000860 - - 0% XXT-Token
8924 BabyCake BabyCake $6.29e-8 - - -0.18% BabyCake
8925 PolkaCipher PolkaCipher $0.000490 - - 0.04% PolkaCipher
8926 AVME AVME $0.010513 - - 0.1% AVME
8927 Takamaka Takamaka $0.571952 - - -9.02% Takamaka
8928 Military Finance Military Finance $3.21e-7 - - -0.18% Military Finance
8929 Artex Artex $0.000595 - - 0.47% Artex
8930 BabyBitcoin BabyBitcoin $3.43e-12 - - 0.47% BabyBitcoin
8931 GameX GameX $0.000037 - - 0% GameX
8932 MaticVerse MaticVerse $8.64e-8 - - -0.18% MaticVerse
8933 BitBase Token BitBase Token $0.153779 - - -0.18% BitBase Token
8934 PearZap PearZap $0.000238 - - -1.27% PearZap
8935 Binamars Binamars $0.000320 - - 0% Binamars
8936 Bimp.Finance Bimp.Finance $6.72e-11 - - 0% Bimp.Finance
8937 YSL YSL $1.96e-12 - - 0% YSL
8938 TABANK TABANK $0.010001 - - -0.01% TABANK
8939 Wallet Swap Wallet Swap $3.53e-8 - - 7.04% Wallet Swap
8940 BUMooN BUMooN $1.37e-10 - - -0.18% BUMooN
8941 NFTBlackMarket NFTBlackMarket $2.83e-10 - - 0.47% NFTBlackMarket
8942 Polylauncher Polylauncher $0.003210 - - 0% Polylauncher
8943 Unreal Finance Unreal Finance $0.002655 - - 0% Unreal Finance
8944 Baby Saitama Inu Baby Saitama Inu $4.47e-12 - - 0% Baby Saitama Inu
8945 Beast Token Beast Token $6.45e-7 - - 0% Beast Token
8946 CWallet CWallet $0.001414 - - 0.31% CWallet
8947 YDragon YDragon $0.000150 - - 0% YDragon
8948 SoccerHub SoccerHub $0.000198 - - 0% SoccerHub
8949 Nobility Nobility $0.000021 - - 0.47% Nobility
8950 Block Commerce Protocol Block Commerce Protocol $0.038636 - - 0% Block Commerce Protocol
8951 Dragon Slayer Dragon Slayer $3.33e-7 - - 0% Dragon Slayer
8952 GrimToken GrimToken $0.012620 - - 0% GrimToken
8953 Duel Network Duel Network $0.026757 - - 0% Duel Network
8954 Covid Token Covid Token $0.000023 - - 0% Covid Token
8955 NFTPad NFTPad $0.001440 - - 0% NFTPad
8956 Kaiken Shiba Kaiken Shiba $2.09e-13 - - 0.47% Kaiken Shiba
8957 Kanaloa Network Kanaloa Network $0.000109 - - 0.44% Kanaloa Network
8958 Tundra Token Tundra Token $0.060277 - - 0% Tundra Token
8959 Minimals Minimals $7.90e-10 - - 0.23% Minimals
8960 Ape Fun Token Ape Fun Token $5.30e-12 - - 0% Ape Fun Token
8961 AMATERAS AMATERAS $0.000870 - - -82.6% AMATERAS
8962 Manga Token Manga Token $0.000015 - - -3.42% Manga Token
8963 Jenny Metaverse DAO Token Jenny Metaverse DAO Token $0.264601 - - 1.01% Jenny Metaverse DAO Token
8964 Entropyfi Entropyfi $0.001664 - - 0% Entropyfi
8965 Blocks Space Blocks Space $0.000243 - - 0% Blocks Space
8966 Wault USD Wault USD $0.729977 - - 0% Wault USD
8967 ASH ASH $0.790521 - - -19.59% ASH
8968 Raid Token Raid Token $0.002988 - - 0.08% Raid Token
8969 SingularFarm SingularFarm $0.007875 - - 0% SingularFarm
8970 BitcoMine Token BitcoMine Token $1.76e-7 - - 0% BitcoMine Token
8971 DAW GPT DAW GPT $0.008701 - - -0.01% DAW GPT
8972 CityStates: Medieval CityStates: Medieval $0.000248 - - 0% CityStates: Medieval
8973 iTrust.Finance iTrust.Finance $0.001000 - - -0.02% iTrust.Finance
8974 DeXit Network DeXit Network $0.000034 - - 0.14% DeXit Network
8975 Pocoland Pocoland $0.000893 - - -0.1% Pocoland
8976 Magic Beasties Magic Beasties $1.19e-7 - - 0.03% Magic Beasties
8977 Overlord Overlord $0.000145 - - 0% Overlord
8978 Sona Network Sona Network $0.000001 - - -0.01% Sona Network
8979 Attrace Attrace $0.001270 - - 0% Attrace
8980 Blox Token Blox Token $0.016450 - - -0.3% Blox Token
8981 Cycle Finance Cycle Finance $0.044550 - - 0.1% Cycle Finance
8982 Steak Token Steak Token $0.007216 - - -0.09% Steak Token
8983 Block Monsters Block Monsters $0.000331 - - 0.47% Block Monsters
8984 Eternal Oasis Eternal Oasis $0.950086 - - -0.01% Eternal Oasis
8985 Afreum Afreum $0.000130 - - -1.95% Afreum
8986 Good Bridging Good Bridging $0.005049 - - 0% Good Bridging
8987 Corgiswap Corgiswap $0.009328 - - 0% Corgiswap
8988 ArbiNYAN ArbiNYAN $0.003099 - - 0.8% ArbiNYAN
8989 EpicHero 3D NFT EpicHero 3D NFT $0.001080 - - 0.47% EpicHero 3D NFT
8990 Teddy Cash Teddy Cash $0.000467 - - 0.1% Teddy Cash
8991 HiFi Gaming Society HiFi Gaming Society $0.000003 - - 0% HiFi Gaming Society
8992 Round Dollar Round Dollar $5.15 - - -0.01% Round Dollar
8993 Phat Doge Givings Phat Doge Givings $3.99e-7 - - 0% Phat Doge Givings
8994 KRYZA Network KRYZA Network $1.12e-8 - - 0% KRYZA Network
8995 Amasa Amasa $0.006351 - - -2.62% Amasa
8996 Subme Subme $0.000682 - - 0% Subme
8997 HeroVerse HeroVerse $0.000227 - - -0.06% HeroVerse
8998 Bright Token Bright Token $0.188177 - - -0.01% Bright Token
8999 SolDate Token SolDate Token $0.000377 - - -3.8% SolDate Token
9000 Symmetric Symmetric $0.349411 - - 141.13% Symmetric