Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm
Miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố từ chối

Tygia.com.vn cung cấp thông tin về tỷ giá ngoại tệ từ các nguồn đáng tin cậy, từ trang chủ của ngân hàng tại Việt Nam.

Các nguồn dữ liệu về tỷ giá ngoại tệ tại Tygia.com.vn

Tên Nguồn cung cấp
ACBacb.com.vn
Agribankagribank.com.vn
Bidvbidv.com.vn
Đông Á Bankdongabank.com.vn
EximBankeximbank.com.vn
HSBChsbc.com.vn
Mbbankmbbank.com.vn
Sacombanksacombank.com.vn
Techcombanktechcombank.com.vn
Vietcombankvietcombank.com.vn
Vietinbankvietinbank.com.vn
Tiền ảo, tiền điện tửcoinmarketsum.com

Dữ liệu được cập nhật liên tục 1 phút 1 lần. Vì đó, dữ liệu được thay đổi liên tục nên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên tùy vào thời điểm nhất định.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sai giá dẫn đến yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại khi xem thông tin tại Tygia.com.vn

Bạn nên xác nhận các tỷ giá hiện hành trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào có thể chịu ảnh hưởng do thay đổi trong tỷ giá hối đoái.

Các tỷ giá chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, so sánh thông tin và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tỷ giá của các giao dịch thực tế có thể thay đổi.

Các thông tin trên trang Tygia.com.vn này đã không có liên quan đến mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính. Thông tin về giá được thực hiện cho bên thứ ba được dựa trên thông tin thu được từ các nguồn tin đáng tin cậy nhưng không đảm bảo là chính xác. Tygia.com.vn không có trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng của tất cả hoặc bất kỳ một phần của website này.

(Xin lưu ý, Tygia.com.vn không mua hoặc bán ngoại tệ. Tygia.com.vn là một trang thông tin, so sánh miễn phí về tỷ giá ngoại tệ. Chúng tôi cũng không cung cấp tư vấn đầu tư cá nhân hoặc giá trị của vàng và bạc, đồ trang sức.)

Liên hệ Tygia.com.vn tại đây