Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 19:56:00 14/07/2024

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 9973 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
8701 CyberMusic CyberMusic $0.000032 - - 1% CyberMusic
8702 Bitether Bitether $0.005965 - - 1.35% Bitether
8703 EvenCoin EvenCoin $0.000617 - - 1.17% EvenCoin
8704 Havy Havy $0.000032 - - 1% Havy
8705 Rotharium Rotharium $1.77 - - 2.45% Rotharium
8706 RealTract RealTract $0.000032 - - 1% RealTract
8707 Abulaba Abulaba $0.000032 - - 1% Abulaba
8708 Bitcoin Adult Bitcoin Adult $0.000179 - - 1.35% Bitcoin Adult
8709 MobilinkToken MobilinkToken $0.000316 - - 1.22% MobilinkToken
8710 Cryptrust Cryptrust $0.000032 - - 1% Cryptrust
8711 Robotina Robotina $0.002101 - - 0.96% Robotina
8712 CMITCOIN CMITCOIN $0.000032 - - 1% CMITCOIN
8713 QChi QChi $0.028553 - - 1.17% QChi
8714 TRONCLASSIC TRONCLASSIC $0.000032 - - 1% TRONCLASSIC
8715 SafeInsure SafeInsure $0.034418 - - 1.35% SafeInsure
8716 MIR COIN MIR COIN $0.001909 - - 0% MIR COIN
8717 Knekted Knekted $0.000032 - - 1% Knekted
8718 Neural Protocol Neural Protocol $0.000032 - - 1% Neural Protocol
8719 Wixlar Wixlar $0.000426 - - 1.25% Wixlar
8720 Future1coin Future1coin $0.000378 - - 1.28% Future1coin
8721 Zenswap Network Token Zenswap Network Token $0.000032 - - 1% Zenswap Network Token
8722 Decentralized Asset Trading Platform Decentralized Asset Trading Platform $0.000032 - - 1% Decentralized Asset Trading Platform
8723 Cheesecoin Cheesecoin $0.000119 - - 1.35% Cheesecoin
8724 TrueDeck TrueDeck $0.000458 - - 1.23% TrueDeck
8725 MODEL-X-coin MODEL-X-coin $0.004175 - - 1.34% MODEL-X-coin
8726 Waletoken Waletoken $0.000032 - - 1% Waletoken
8727 Escroco Emerald Escroco Emerald $0.000064 - - 1% Escroco Emerald
8728 Alpha Coin Alpha Coin $0.000596 - - 1.35% Alpha Coin
8729 Nerva Nerva $0.042009 - - -3.97% Nerva
8730 Dash Green Dash Green $0.000418 - - 1.35% Dash Green
8731 Block-Logic Block-Logic $0.000591 - - 0.41% Block-Logic
8732 PlayGame PlayGame $0.000073 - - 0.03% PlayGame
8733 TravelNote TravelNote $0.010696 - - 1.25% TravelNote
8734 Shivers Shivers $0.000596 - - 1.35% Shivers
8735 Herbalist Token Herbalist Token $0.000032 - - 1% Herbalist Token
8736 QUINADS QUINADS $0.000032 - - 1% QUINADS
8737 CENTER COIN CENTER COIN $0.000070 - - -0.03% CENTER COIN
8738 Exosis Exosis $0.001757 - - 1.18% Exosis
8739 Amoveo Amoveo $0.357800 - - 1.3% Amoveo
8740 The Currency Analytics The Currency Analytics $0.000032 - - 1% The Currency Analytics
8741 BTU Protocol BTU Protocol $0.910517 - - 0.06% BTU Protocol
8742 Decentralized Crypto Token Decentralized Crypto Token $0.000032 - - 1% Decentralized Crypto Token
8743 Oduwacoin Oduwacoin $0.203704 - - 1.81% Oduwacoin
8744 Save Environment Token Save Environment Token $0.001085 - - 1% Save Environment Token
8745 CustomContractNetwork CustomContractNetwork $0.000032 - - 1% CustomContractNetwork
8746 Xuez Xuez $0.000964 - - 1.22% Xuez
8747 BoatPilot Token BoatPilot Token $0.000346 - - 1.3% BoatPilot Token
8748 LitecoinToken LitecoinToken $2.04e-8 - - 1.4% LitecoinToken
8749 Ethereum Gold Project Ethereum Gold Project $0.000032 - - 1% Ethereum Gold Project
8750 xRhodium xRhodium $0.029821 - - 1.34% xRhodium
8751 botXcoin botXcoin $0.001427 - - 0% botXcoin
8752 Merebel Merebel $0.000275 - - -3.82% Merebel
8753 Tratok Tratok $0.012259 - - 1% Tratok
8754 SpectreSecurityCoin SpectreSecurityCoin $0.000119 - - 1.35% SpectreSecurityCoin
8755 Mobile Crypto Pay Coin Mobile Crypto Pay Coin $0.000358 - - 1.35% Mobile Crypto Pay Coin
8756 Klimatas Klimatas $0.001551 - - 1.35% Klimatas
8757 Native Utility Token Native Utility Token $0.906087 - - 1.24% Native Utility Token
8758 Honest Honest $0.004654 - - 2.74% Honest
8759 ETHplode ETHplode $0.000911 - - 1.34% ETHplode
8760 Maya Preferred Maya Preferred $1,075,601 - - 0.98% Maya Preferred
8761 EOS TRUST EOS TRUST $0.000032 - - 1% EOS TRUST
8762 GLOBEX GLOBEX $0.000032 - - 1% GLOBEX
8763 Levolution Levolution $0.002982 - - 1.41% Levolution
8764 Mcashchain Mcashchain $0.052427 - - 1.24% Mcashchain
8765 12Ships 12Ships $0.000053 - - 0.04% 12Ships
8766 BSOV Token BSOV Token $0.063467 - - 1% BSOV Token
8767 MYCE MYCE $0.001193 - - 1.4% MYCE
8768 BITICA COIN BITICA COIN $0.040022 - - 0.05% BITICA COIN
8769 MarketCash MarketCash $0.000230 - - -0.14% MarketCash
8770 Secure Cash Secure Cash $0.035457 - - 0.46% Secure Cash
8771 Altbet Altbet $0.001968 - - 1.39% Altbet
8772 Lightyears Lightyears $0.037821 - - -4.04% Lightyears
8773 Aircoins Aircoins $0.000012 - - 0% Aircoins
8774 Sierracoin Sierracoin $0.000179 - - 1.39% Sierracoin
8775 BitcoinV BitcoinV $0.000596 - - 1.35% BitcoinV
8776 RSG TOKEN RSG TOKEN $0.010245 - - 0.05% RSG TOKEN
8777 FinexboxToken FinexboxToken $1.13 - - -2.55% FinexboxToken
8778 SMILE SMILE $0.077413 - - 0.41% SMILE
8779 XBIT XBIT $0.010904 - - -0.23% XBIT
8780 Aerotoken Aerotoken $0.002311 - - 1.32% Aerotoken
8781 FRED Energy FRED Energy $0.000827 - - -6.28% FRED Energy
8782 TUNACOIN TUNACOIN $0.008996 - - -0.02% TUNACOIN
8783 Bitcoin Classic Bitcoin Classic $23.13 - - -4.69% Bitcoin Classic
8784 Compound Dai Compound Dai $0.023029 - - 0% Compound Dai
8785 Zent Cash Zent Cash $9.45e-7 - - 7.1% Zent Cash
8786 ECXX ECXX $1.00 - - 0.04% ECXX
8787 Bonorum Bonorum $0.589164 - - 0.41% Bonorum
8788 Chainpay Chainpay $0.122915 - - 0.41% Chainpay
8789 Historia Historia $0.010881 - - 2.21% Historia
8790 GoalTime N GoalTime N $0.000013 - - 0.05% GoalTime N
8791 Scopuly Scopuly $0.017683 - - -3.79% Scopuly
8792 Charg Coin Charg Coin $1.01 - - 1.13% Charg Coin
8793 CoinLoan CoinLoan $0.688713 - - 0.48% CoinLoan
8794 BIZZCOIN BIZZCOIN $0.000134 - - 0.05% BIZZCOIN
8795 Bali Coin Bali Coin $0.002386 - - 1.35% Bali Coin
8796 CCX CCX $0.112582 - - 0.95% CCX
8797 Jack Token Jack Token $2.21 - - 0.49% Jack Token
8798 ASYAGRO ASYAGRO $0.003011 - - 0.05% ASYAGRO
8799 REBIT REBIT $0.000430 - - 0% REBIT
8800 Mt Pelerin Shares Mt Pelerin Shares $5.53 - - 0% Mt Pelerin Shares