Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 02:14:00 31/05/2024

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10076 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
9001 Mobile Crypto Pay Coin Mobile Crypto Pay Coin $0.000623 - - 2.79% Mobile Crypto Pay Coin
9002 Klimatas Klimatas $0.001801 - - 2.79% Klimatas
9003 Native Utility Token Native Utility Token $1.38 - - 2.72% Native Utility Token
9004 Honest Honest $0.004933 - - -1.08% Honest
9005 ETHplode ETHplode $0.001058 - - 2.78% ETHplode
9006 Maya Preferred Maya Preferred $1,291,857 - - 1.43% Maya Preferred
9007 EOS TRUST EOS TRUST $0.000038 - - 1.43% EOS TRUST
9008 GLOBEX GLOBEX $0.000038 - - 1.43% GLOBEX
9009 Levolution Levolution $0.010875 - - 2.79% Levolution
9010 BitcoinRegular BitcoinRegular $0.011264 - - 0% BitcoinRegular
9011 Mcashchain Mcashchain $0.061661 - - 2.16% Mcashchain
9012 12Ships 12Ships $0.000053 - - 0.08% 12Ships
9013 Nibble Nibble $0.000202 - - -0.09% Nibble
9014 BSOV Token BSOV Token $0.075771 - - 1.43% BSOV Token
9015 MYCE MYCE $0.001385 - - 2.78% MYCE
9016 BITICA COIN BITICA COIN $0.039996 - - 0.09% BITICA COIN
9017 MarketCash MarketCash $0.000281 - - 1.04% MarketCash
9018 Secure Cash Secure Cash $0.018853 - - -0.09% Secure Cash
9019 Altbet Altbet $0.002286 - - 2.8% Altbet
9020 Lightyears Lightyears $0.043093 - - -1.62% Lightyears
9021 Aircoins Aircoins $0.000013 - - 0.08% Aircoins
9022 Sierracoin Sierracoin $0.000277 - - 2.79% Sierracoin
9023 BitcoinV BitcoinV $0.000693 - - 2.79% BitcoinV
9024 FinexboxToken FinexboxToken $1.29 - - 0.7% FinexboxToken
9025 SMILE SMILE $0.088205 - - -0.09% SMILE
9026 Codex Codex $0.000025 - - 2.51% Codex
9027 XBIT XBIT $0.011029 - - 0.07% XBIT
9028 Aerotoken Aerotoken $0.003645 - - 2.34% Aerotoken
9029 JD Coin JD Coin $0.015932 - - 2.79% JD Coin
9030 FRED Energy FRED Energy $0.000943 - - -6.75% FRED Energy
9031 AfroDex AfroDex $10.00e-9 - - 0.07% AfroDex
9032 TUNACOIN TUNACOIN $0.012264 - - 0.39% TUNACOIN
9033 Bitcoin Classic Bitcoin Classic $21.80 - - -2.3% Bitcoin Classic
9034 Bitcoin Pro Bitcoin Pro $25.89 - - -27.98% Bitcoin Pro
9035 Compound Dai Compound Dai $0.023007 - - 0% Compound Dai
9036 Zent Cash Zent Cash $0.000001 - - -0.09% Zent Cash
9037 Bonorum Bonorum $0.671304 - - -0.09% Bonorum
9038 Cofinex Cofinex $0.299629 - - -0.09% Cofinex
9039 Chainpay Chainpay $0.133318 - - -0.09% Chainpay
9040 Historia Historia $0.009825 - - -7.34% Historia
9041 GoalTime N GoalTime N $0.000013 - - 0.07% GoalTime N
9042 B ONE PAYMENT B ONE PAYMENT $0.001326 - - 0% B ONE PAYMENT
9043 Scopuly Scopuly $0.014771 - - 0.63% Scopuly
9044 Charg Coin Charg Coin $0.793443 - - 1.46% Charg Coin
9045 CoinLoan CoinLoan $0.623088 - - 0.81% CoinLoan
9046 SonoCoin SonoCoin $0.002099 - - 0% SonoCoin
9047 BIZZCOIN BIZZCOIN $0.000210 - - 0.07% BIZZCOIN
9048 Bali Coin Bali Coin $0.002771 - - 2.8% Bali Coin
9049 CCX CCX $0.135437 - - 0.7% CCX
9050 Jack Token Jack Token $2.52 - - -0.09% Jack Token
9051 REBIT REBIT $0.000430 - - 0% REBIT
9052 Mt Pelerin Shares Mt Pelerin Shares $4.03 - - 0% Mt Pelerin Shares
9053 Idea Chain Coin Idea Chain Coin $0.010005 - - 1.09% Idea Chain Coin
9054 Litecoin SV Litecoin SV $0.673324 - - -0.09% Litecoin SV
9055 LEVELG LEVELG $0.000600 - - 0.07% LEVELG
9056 XTRM COIN XTRM COIN $0.001347 - - -0.09% XTRM COIN
9057 VARC VARC $0.000506 - - 2.79% VARC
9058 CryptoBet CryptoBet $0.000693 - - 2.8% CryptoBet
9059 Vectorium Vectorium $3.50 - - -0.17% Vectorium
9060 SorachanCoin SorachanCoin $0.041558 - - 3.99% SorachanCoin
9061 sETH sETH $3,769.18 - - -1.26% sETH
9062 STPAY STPAY $0.066659 - - 0.93% STPAY
9063 bZx Protocol bZx Protocol $0.049978 - - 0% bZx Protocol
9064 CoinZoom CoinZoom $0.005705 - - -4.92% CoinZoom
9065 DigiMax DGMT DigiMax DGMT $0.000021 - - 1.32% DigiMax DGMT
9066 888tron 888tron $0.008795 - - 0% 888tron
9067 DeFiPie DeFiPie $0.001132 - - 0.09% DeFiPie
9068 LinkCoin Token LinkCoin Token $0.000139 - - 0.09% LinkCoin Token
9069 Banque Universal Banque Universal $0.217187 - - 1.47% Banque Universal
9070 Infinite Ricks Infinite Ricks $3.38e-7 - - 8.79% Infinite Ricks
9071 Jur Jur $0.001355 - - 0% Jur
9072 ZenSports ZenSports $0.000079 - - 0.09% ZenSports
9073 XFUEL XFUEL $0.001212 - - 5.79% XFUEL
9074 FolgoryUSD FolgoryUSD $1.91 - - -0.73% FolgoryUSD
9075 Krosscoin Krosscoin $1.03 - - 0.09% Krosscoin
9076 OC Protocol OC Protocol $0.001385 - - 2.78% OC Protocol
9077 JBOX JBOX $0.000135 - - -0.09% JBOX
9078 ONBUFF ONBUFF $0.046681 - - 1.52% ONBUFF
9079 Nifty Wizards Dust Nifty Wizards Dust $0.000287 - - 68.28% Nifty Wizards Dust
9080 ESR Coin ESR Coin $0.009427 - - 7.6% ESR Coin
9081 STABLE ASSET STABLE ASSET $0.270295 - - -0.01% STABLE ASSET
9082 Upper Euro Upper Euro $1.18 - - 0.07% Upper Euro
9083 Upper Pound Upper Pound $0.199982 - - 0.07% Upper Pound
9084 Upper Dollar Upper Dollar $0.029997 - - 0.07% Upper Dollar
9085 Betherchip Betherchip $0.000678 - - -0.1% Betherchip
9086 Oracolxor Oracolxor $0.001449 - - 1.62% Oracolxor
9087 Crypto Accept Crypto Accept $0.000014 - - 0.08% Crypto Accept
9088 HLP Token HLP Token $0.033666 - - -0.09% HLP Token
9089 SUP SUP $4.70 - - 0.08% SUP
9090 Talent Token Talent Token $0.000028 - - 0.1% Talent Token
9091 Auric Network Auric Network $0.068635 - - 0% Auric Network
9092 DefiDollar DAO DefiDollar DAO $0.007299 - - 0.06% DefiDollar DAO
9093 Libartysharetoken Libartysharetoken $0.004137 - - 0.44% Libartysharetoken
9094 UniWorld UniWorld $0.000300 - - 0.06% UniWorld
9095 Folder Protocol Folder Protocol $0.008004 - - 0% Folder Protocol
9096 Lyra Lyra $0.000101 - - -0.09% Lyra
9097 Unicap.finance Unicap.finance $0.005940 - - 0.06% Unicap.finance
9098 DGPayment DGPayment $0.000960 - - 0.06% DGPayment
9099 Alpha5 Alpha5 $0.008015 - - 1.03% Alpha5
9100 Venus XRP Venus XRP $0.010670 - - 0.11% Venus XRP