Bảng tỷ giá tiền điện tử, tiền ảo mới nhất - Cập nhật lúc 06:30:00 24/06/2024

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10112 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (Bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

# Tiền điện tử Giá (USD) Vốn hóa thị trường Giao dịch (24h) % (24h) 7 ngày
401 Solidus Ai Tech Solidus Ai Tech $0.134232 $86,785,644 $6,168,919 0.09% Solidus Ai Tech
402 Phala Network Phala Network $0.118373 $86,586,061 $4,803,836 -7.13% Phala Network
403 Dogelon Mars Dogelon Mars $1.57e-7 $86,331,939 $1,371,514 -1.91% Dogelon Mars
404 Bitcoin Wizards Bitcoin Wizards $4.11 $86,326,179 $214,426 -1.08% Bitcoin Wizards
405 BakeryToken BakeryToken $0.294231 $85,259,481 $95,337,272 -25.93% BakeryToken
406 Liquity USD Liquity USD $0.998109 $84,618,091 $206,924 0% Liquity USD
407 Constellation Constellation $0.029365 $84,379,139 $2,765,096 -3.14% Constellation
408 Phoenix Phoenix $1.68 $84,024,458 $5,215,651 -4.73% Phoenix
409 Huobi Token Huobi Token $0.515154 $83,575,375 $144,956 -1.27% Huobi Token
410 dKargo dKargo $0.019753 $82,680,799 $536,549 -1.12% dKargo
411 HashAI HashAI $0.000977 $82,650,889 $128,480 -8.17% HashAI
412 Shadow Token Shadow Token $0.509639 $82,139,497 $1,292,368 -6.51% Shadow Token
413 Bancor Bancor $0.617309 $81,945,216 $2,057,897 -1.65% Bancor
414 MEMETOON MEMETOON $0.014532 $81,832,890 $10,146,520 0.13% MEMETOON
415 Pangolin Pangolin $0.373579 $81,579,984 $979,039 1.02% Pangolin
416 DODO DODO $0.132896 $81,680,063 $4,075,061 -4.04% DODO
417 Hashflow Hashflow $0.199214 $81,505,897 $4,245,549 -2.64% Hashflow
418 ChainGPT ChainGPT $0.162766 $81,208,024 $3,376,138 0.58% ChainGPT
419 Secret Secret $0.296750 $80,524,754 $1,332,494 -1.77% Secret
420 DAO Maker DAO Maker $0.532115 $79,815,420 $5,617,009 -8.68% DAO Maker
421 Stargate Finance Stargate Finance $0.390661 $79,827,149 $10,376,152 -4.26% Stargate Finance
422 Clearpool Clearpool $0.131281 $79,634,794 $619,847 -3.05% Clearpool
423 MARBLEX MARBLEX $0.624470 $79,146,438 $1,165,301 -1.42% MARBLEX
424 Adventure Gold Adventure Gold $1.02 $79,113,585 $6,043,293 -4.38% Adventure Gold
425 Liquity Liquity $0.817293 $78,603,901 $9,123,520 -4.4% Liquity
426 NFPrompt NFPrompt $0.314274 $78,568,539 $6,500,853 -2.77% NFPrompt
427 Metal DAO Metal DAO $1.18 $78,470,415 $63,323,770 3.11% Metal DAO
428 STP STP $0.039684 $77,082,577 $2,990,355 -3.23% STP
429 TokenFi TokenFi $0.076970 $76,971,263 $5,107,583 -5.97% TokenFi
430 Drift Drift $0.442838 $76,717,156 $15,302,865 5.15% Drift
431 LUKSO LUKSO $2.50 $76,398,154 $228,855 1.58% LUKSO
432 Telos Telos $0.202316 $75,984,624 $10,968,767 -0.01% Telos
433 Maverick Protocol Maverick Protocol $0.298531 $74,632,844 $9,112,471 -0.41% Maverick Protocol
434 Polymath Polymath $0.080648 $74,599,712 $17,050.76 -32.36% Polymath
435 MyNeighborAlice MyNeighborAlice $1.09 $74,346,855 $10,180,963 -4.97% MyNeighborAlice
436 Frontier Frontier $0.823882 $74,149,373 $13,817,892 -8.33% Frontier
437 Velo Velo $0.010025 $74,091,110 $11,329,974 -4.61% Velo
438 Myria Myria $0.003789 $74,035,755 $993,172 -2.92% Myria
439 KARRAT KARRAT $0.721498 $73,509,555 $3,105,349 -4.67% KARRAT
440 Ergo Ergo $0.959854 $72,941,446 $613,711 -2.63% Ergo
441 Ribbon Finance Ribbon Finance $0.459573 $72,381,793 $1,498,633 -5.02% Ribbon Finance
442 KWD KWD $0.677456 $72,504,205 - 0% KWD
443 Forta Forta $0.169920 $72,368,815 $515,835 -6.27% Forta
444 Tensor Tensor $0.578209 $72,276,083 $29,632,612 -8.24% Tensor
445 Dione Protocol Dione Protocol $0.007593 $72,212,057 $572,120 -3.97% Dione Protocol
446 Energy Web Token Energy Web Token $2.39 $71,964,777 $1,146,408 2.44% Energy Web Token
447 Snek Snek $0.000977 $71,520,631 $1,374,272 6.96% Snek
448 Velodrome Finance Velodrome Finance $0.100210 $71,417,627 $1,568,859 -3.95% Velodrome Finance
449 CUDOS CUDOS $0.012221 $71,409,829 $429,425 -1.83% CUDOS
450 MOBOX MOBOX $0.226827 $71,321,767 $3,251,388 -4.27% MOBOX
451 Goldfinch Goldfinch $2.42 $70,502,735 $2,619,938 -0.02% Goldfinch
452 BUSD BUSD $0.999163 $70,452,444 $5,826,041 -0.09% BUSD
453 Orbs Orbs $0.022178 $70,254,946 $2,312,734 -2.52% Orbs
454 Acala Token Acala Token $0.068716 $70,176,677 $3,238,979 -5.45% Acala Token
455 Wen Wen $0.000096 $70,091,030 $14,950,396 -7.36% Wen
456 Stella Stella $0.078664 $69,460,596 $1,575,852 -3.61% Stella
457 Radiant Capital Radiant Capital $0.120602 $69,391,169 $12,226,927 -3.44% Radiant Capital
458 MediBloc MediBloc $0.007619 $68,848,293 $511,828 -1.77% MediBloc
459 Orchid Orchid $0.070324 $68,901,518 $1,468,814 -4.22% Orchid
460 LeverFi LeverFi $0.002095 $68,762,213 $4,080,172 -5.09% LeverFi
461 Aurora Aurora $0.143714 $68,516,387 $571,877 -1.32% Aurora
462 Tectum Tectum $9.29 $68,332,182 $751,594 -0.37% Tectum
463 Node AI Node AI $0.716580 $67,791,881 $951,564 -7.32% Node AI
464 Polyhedra Network Polyhedra Network $1.12 $67,494,025 $1,480,926 -0.04% Polyhedra Network
465 ARPA ARPA $0.045895 $66,910,063 $4,812,080 -2.95% ARPA
466 SLG.GAMES SLG.GAMES $0.137703 $66,723,926 $54,164.87 -0.06% SLG.GAMES
467 Bifrost Bifrost $0.048009 $66,571,224 $210,165 0.83% Bifrost
468 Gearbox Protocol Gearbox Protocol $0.012506 $66,508,909 $603,005 1.28% Gearbox Protocol
469 michi michi $0.119449 $66,386,441 $5,233,025 10.79% michi
470 Verge Verge $0.004024 $66,492,042 $2,307,253 -5.59% Verge
471 Access Protocol Access Protocol $0.001869 $66,268,703 $1,254,040 -2.07% Access Protocol
472 Loom Network Loom Network $0.053999 $66,109,095 $4,051,371 -3.42% Loom Network
473 Aavegotchi Aavegotchi $1.25 $66,039,607 $2,010,582 -3.99% Aavegotchi
474 SuperRare SuperRare $0.093383 $65,510,694 $1,337,182 -2.65% SuperRare
475 MANEKI MANEKI $0.007765 $65,403,618 $15,120,557 -3.11% MANEKI
476 Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia $0.116629 $64,992,544 $6,248,591 -3.86% Mines of Dalarnia
477 RACA RACA $0.000174 $63,919,395 $3,329,646 -3.69% RACA
478 Ardor Ardor $0.063865 $63,801,391 $4,460,123 -2.81% Ardor
479 Uquid Coin Uquid Coin $6.35 $63,489,171 $1,164,527 0.42% Uquid Coin
480 Heroes of Mavia Heroes of Mavia $1.71 $63,319,262 $9,957,464 -5.52% Heroes of Mavia
481 Gitcoin Gitcoin $0.949540 $62,945,984 $3,241,699 -4.56% Gitcoin
482 Clash of Lilliput Clash of Lilliput $0.762330 $62,567,746 $99,987.34 -1.2% Clash of Lilliput
483 BENQI BENQI $0.013368 $62,537,594 $2,320,278 -7.05% BENQI
484 Badger DAO Badger DAO $3.08 $62,347,963 $4,362,304 -3.91% Badger DAO
485 Nexera Nexera $0.080796 $61,886,079 $307,588 1.55% Nexera
486 RAMP RAMP $0.129441 $61,851,899 $11,024.89 -3.85% RAMP
487 NKN NKN $0.079751 $61,823,762 $2,001,940 -2.58% NKN
488 Aleph.im Aleph.im $0.247660 $61,226,556 $496,718 0.32% Aleph.im
489 Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR $1.07 $60,937,808 $586,514 -0.02% Anchored Coins AEUR
490 Maple Maple $13.71 $60,581,549 $1,373,185 5.79% Maple
491 Zebec Network Zebec Network $0.001184 $60,246,472 $3,964,983 -6.91% Zebec Network
492 Venus BUSD Venus BUSD $0.022288 $60,059,821 - -0.09% Venus BUSD
493 PUPS (Ordinals) PUPS (Ordinals) $7.72 $59,958,948 $548,788 -2.18% PUPS (Ordinals)
494 Hifi Finance Hifi Finance $0.456646 $59,301,470 $5,680,978 -5.19% Hifi Finance
495 GuildFi GuildFi $0.234806 $59,218,766 $283.90 -3.84% GuildFi
496 HyperCycle HyperCycle $0.380983 $59,099,088 $137,914 -9.79% HyperCycle
497 Origin Protocol Origin Protocol $0.100522 $59,029,005 $3,855,069 -4.25% Origin Protocol
498 Wirex Token Wirex Token $0.005874 $58,739,149 $988,566 -3.48% Wirex Token
499 XPLA XPLA $0.099408 $58,691,602 $139,205 -1.62% XPLA
500 Staika Staika $2.04 $58,673,090 $652,743 1.23% Staika
Trang 5/100